Pronájem hrací plochy - hřiště

V pronájmu je započteno:

K tréninku je také možno použít:

Je možno zapůjčit tréninkové pomůcky: kužely, panáci, balóny č. v. 5, č. v. 4 za cenu 50 Kč.

Vše v ceně za 90 min.

Za 1. tréninkovou jednotku (90 min.) – 950 Kč - celé hřiště!!

Za 1. tréninkovou jednotku (90 min.) - 650 Kč - 1/2 hřiště!!

Každá další započatá ½ h. stojí 550 Kč.

Nájemce je povinnen předem dodat rozpis tréninkových jednotek a tyto v hotovosti uhradit nejdéle v den nástupu.

Nájemce je povinnen poskytnout kontaktní údaje a pronájem si předem objednat!

Kontakt

Pavel Matýs (předseda klubu)
+420 774 278 224
paja.matys@seznam.cz
Vladimír Vodička (správce areálu)
+420 604 983 520
wwvenda@seznam.cz

Nájemce se zavazuje v objektu udržovat pořádek a veškeré aktivity v objektu budou prováděny v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy. Vzniklou škodu na pronajmutém objektu uvede nájemce do původního stavu, nebo vzniklou škodu uhradí v plné výši.